Beslaglegging

print

Beslaglegging

Onze team incassospecialisten houdt zich bezig met allerlei kwesties rondom beslaglegging. We helpen u niet alleen bij het leggen van beslagen, maar ook bij het opheffen van (onterecht) gelegde beslagen helpt Incassocenter. We werken daarvoor samen met landelijk werkende deurwaarders.

Beslaglegging, waar op kunt u beslag leggen?

Er kan beslag gelegd worden op voor beslag vatbare zaken en rechten, zoals:

 • Banktegoeden
 • Onroerende zaken (gebouwen zoals huizen en kantoorpanden)
 • Roerende zaken (inboedel, inventaris, auto’s, voertuigen etc.)
 • Uitkeringen en salarissen
 • Bedragen die derden nog moeten betalen aan uw debiteur (bijvoorbeeld beslag onder een klant van de debiteur)
 • BTW-teruggaven van de Belastingdienst

 

Beslaglegging, waarmee kunt u beslag leggen?

Beslag laten we leggen wanneer een debiteur nadat hij is veroordeeld nog steeds niets betaalt. Er kan beslag gelegd gelegd worden met:

 • Vonnis of arrest van een Nederlandse rechtbank
 • Vonnis van een Europese rechtbank (afhankelijk van vonnis)
 • Vonnis van een rechtbank buiten de EU (afhankelijk van vonnis)
 • Beschikking van de rechtbank inzake een echtscheiding (meestal inclusief echtscheidingsconvenant)
 • Een arbitraal vonnis (vonnis in een arbitragezaak)
 • Proces Verbaal (vaststellingsovereenkomst) die niet wordt nagekomen
 • Notariële akten (grossen)

Waarvoor kunt u beslag leggen

Afhankelijk van de inhoud van de titel (zie hiervoor) die u heeft, kan er beslag worden gelegd voor alles wat opeisbaar is geworden. Denk daarbij aan hoofdsommen, incassokosten, rentes, proceskostenveroordelingen en ook dwangsommen. Deze moeten eerst verbeurd worden. Incassocenter kan u daarover nader informeren.

Wist u dat de gerechtsdeurwaarders die de beslagen leggen aangesloten zijn bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)? U kunt rekenen op een deskundige aanpak.

Wat kost beslaglegging?

De kosten voor beslaglegging kunnen op grond van de wettelijke regels doorgaans grotendeels verhaald worden op een debiteur. Dit is anders indien een debiteur geen verhaal blijkt te bieden of een debiteur failliet gaat. De tarieven voor beslaglegging worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Wij informeren u hier graag over.

Voorwaarden

Incasso No Cure No Pay is niet van toepassing op de juridische incassofase (gerechtelijke fase en beslagleggingsfase). Mocht u een minnelijke incassozaak voort willen zetten, dan doen wij u een persoonlijk aanbod. Ook relevant is de pagina scherpe incasso tarieven. Op alle opdrachten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

  BEL ME TERUG