Gerechtelijke incasso

print

Gerechtelijke incasso

Het treffen van rechtsmaatregelen is nodig als een debiteur niet vrijwillig betaalt. Incassocenter kan dankzij haar betrouwbare netwerk specialisten voor u alle maatregelen (laten) nemen, zoals het starten van een dagvaardingsprocedure, het aanvragen van het faillissement van uw debiteur, een incasso kortgeding of het leggen van conservatoir beslag.

Persoonlijk aanbod en advies per dossier

De incassojuristen en incasso advocaten die voor Incassocenter werken, vertellen u wat het beste rechtsmiddel is in uw dossier. Wij doen u een maatwerkvoorstel, afhankelijk van het soort vordering (rechtsgebied), het soort debiteur (particulier of bedrijf) en of de vordering wordt betwist of niet (tegenspraak). U beslist dan zelf welk middel u wilt inzetten.

Dagvaardingsprocedure

Met deze procedure leggen we uw vordering in het geheel voor aan de rechter. We vragen de rechter de debiteur te veroordelen tot betaling van uw vordering verhoogd met kosten. Ook is het mogelijk de rechter daarbij te verzoeken iets te verklaren, bijvoorbeeld dat de debiteur aansprakelijk is voor schade. Een vonnis blijft 20 jaar geldig. Met het vonnis kan direct beslag worden gelegd op bankrekeningen, roerende zaken (zoals auto’s en boten, inventaris, inboedels en voorraden), onroerende zaken (huizen, bedrijfspanden etc.), uitkeringen en salarissen en op bedragen die derden nog aan uw debiteur moeten betalen (zoals klanten of verzekeringsmaatschappijen), een zogenaamd derdenbeslag.

Faillissement aanvragen van uw debiteur

Een niet te vergeten en in Nederland uniek rechtsmiddel is de mogelijkheid het faillissement aan te vragen van uw niet-betalende debiteur. Het middel is snel, relatief goedkoop en bovendien zeer effectief. Het dossier leent zich leent voor het aanvragen van het faillissement als de vordering onbetwist is (of in redelijkheid niet te betwisten is). Het doel van het middel is niet zozeer uw debiteur failliet verklaren (kan wel als u dat wilt), maar om betaling af te dwingen. Een debiteur zal vanwege risico’s op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid niet failliet willen, en betalen of een regeling treffen. De kosten worden dan ook zoveel als mogelijk op een debiteur verhaald. Een faillissementsaanvraag wordt dan weer ingetrokken.

Incasso kort geding

Is er spoedeisendheid in het spel? Bijvoorbeeld dat u zelf snel uw geld moet krijgen omdat u anders zelf failliet gaat? Dan kan in bepaalde gevallen een kort geding worden gestart. Uw zaak wordt net als bij dagvaarding voorgelegd aan de rechter, waarbij de rechter vrij snel een voorlopige voorziening afgeeft. Met deze voorziening kan ook beslag worden gelegd, als uw debiteur nog steeds niet vrijwillig betaalt. Incassocenter verzorgt de verdere afwikkeling.

Conservatoir beslag

Denkt u dat uw debiteur zijn vermogensbestanddelen (zoals een auto of een pand) aan het verhaal (het vermogen waarop u zich kunt verhalen) gaat onttrekken (verkopen of verduisteren)? Dan is het mogelijk om in sommige gevallen vooraf beslag te laten leggen. Dit houdt in dat er voorafgaand aan een dagvaardingsprocedure een extra procedure wordt gestart, het zogenaamde conservatoire beslag. De incasso advocaat uit ons netwerk vraagt de rechter om alvast beslag te mogen leggen op bijvoorbeeld een bankrekening en een pand. De rechter keurt het verzoek doorgaans goed en verleent verlof (toestemming). Met dit verlof kan de deurwaarder waarmee we samenwerken direct beslag leggen. De debiteur komt hier pas achter, als er al beslag ligt: de rechter informeert debiteur niet over het verzoek. Conservatoir beslag is dan ook vaak zeer effectief en zorgt ervoor dat voordat u aan een dagvaardingsprocedure begint er al vermogen van uw debiteur “aan de ketting ligt”.

Voorwaarden

Incasso No Cure No Pay is niet van toepassing op de juridische incassofase (gerechtelijke fase en beslagleggingsfase). Mocht u een minnelijke incassozaak voort willen zetten, dan doen wij u een persoonlijk aanbod. Ook relevant is de pagina scherpe incasso tarieven. Op alle opdrachten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

    BEL ME TERUG