Spelregels No Cure No Pay Incasso

print

Spelregels no cure no pay incasso

Aan incasso ‘no cure no pay’ is een aantal spelregels verbonden.

Voorwaarden

  • Incassocenter tracht uw onbetaalde factuur met rente te innen bij uw debiteur.
  • De incassokosten worden bij uw debiteur in rekening gebracht.
  • Na een geslaagde, volledige incasso betaalt Incassocenter de bij de debiteur geïncasseerde hoofdsom aan u uit.
  • Al het meerdere geïncasseerd boven de hoofdsom komen Incassocenter toe.

Wat verwachten wij van u?

  • U levert alle relevante gegevens van de vordering aan ons aan, zoals de factuur, eventuele aanmaningen en/of overige relevante documenten.
  • Als uw debiteur een consument is, dient u een ’14 dagen herinneringsbrief’ te hebben verzonden, waarin de  incassokosten conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten worden aangezegd.
  • Ontvangt u zelf informatie van de debiteur? Dan laat u dit onmiddellijk aan ons weten.
  • U maakt na het uit handen geven geen afspraken met de debiteur en staat de behandeling niet in de weg en trekt de vordering niet in.

 

Wat als de debiteur niet kan betalen, bijvoorbeeld in geval van faillissement:

Indien uw vordering niet kan worden geïncasseerd omdat de debiteur geen verhaal biedt brengt Incassocenter u geen kosten in rekening als het dossier wordt gesloten in de buitengerechtelijke fase.

Zijn er nooit kosten verschuldigd?

In de volgende  gevallen bent u aan Incassocenter kosten verschuldigd: als u de opdracht aan Incassocenter intrekt of de uitvoering daarvan belemmert, dan wel indien u de vordering zelf incasseert en ook indien  de vordering na indiening slechts gedeeltelijk wordt geïncasseerd.

In deze gevallen bent u aan Incassocenter een vergoeding verschuldigd berekend conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten, verhoogd met de door Incassocenter gemaakte (informatie)kosten.

Hoofdsom Provisie
Over de eerste € 2.500,00 15% ( met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5%


BTW

Incassocenter kan uitsluitend btw over de (incasso) kosten bij uw debiteur innen als uw organisatie niet-btw plichtig is of als u particulier bent.

Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van Incassocenter.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

    BEL ME TERUG