FAQ minnelijk traject

print

Inloggegevens niet ontvangen

Als u geen inloggegevens heeft ontvangen, kunt u via het onlineportaal of per e-mail naar info@incassocenter de inloggegevens opvragen.

Inloggegevens werken niet

Als uw inloggegevens niet werken, kunt u in het online portaal nieuwe inloggegevens verzoeken. U krijgt in dan uw inloggegevens toegestuurd. Mochten deze alsnog niet werken kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

U wilt contact aangaande de berichtgeving van uw debiteur

U kunt via het onlineportaal of per e-mail aangeven dat u graag telefonisch contact wil om de zaak te bespreken.

Fout in het dossier

U kunt via het onlineportaal aangegeven welke fout er staat weergegeven in het dossier. De fout wordt zo snel mogelijk hersteld. U ontvangt hierover dan een terugkoppeling.

U heeft geen adresgegevens van uw debiteur. Kan mijn dossier dan niet starten?

Mocht u geen adresgegevens hebben van uw debiteur is dit in principe geen probleem. Uw debiteur kunnen wij telefonisch en per e-mail contacteren.

Mijn dossier kan ik niet vinden in mijn portaal. Wat nu?

Het kan zijn dat uw dossier niet zichtbaar is in het onlineportaal. De reden hiervoor kan zijn dat het dossier nog beoordeeld moet worden door een van de accountmanagers. U kunt via het onlineportaal of per e-mail aangeven dat u het dossier niet terug kan vinden in uw onlineportaal. U krijgt hier binnen 24/48 een terugkoppeling over (het dossier wordt gekoppeld en kunt het dossier inzien) Mocht hierna echter nog problemen ondervinden, kunt u contact met onze klantenservice opnemen 010-310 800.

Mijn dossier is nog niet gestart voor 16.00 uur. Hoe komt dat?

De reden hiervoor kan zijn dat er iets ontbreekt. In sommige gevallen zijn er aanvullende gegevens nodig. Mochten er aanvullende gegevens nodig zijn, krijgt u hierover een e-mail of u wordt opgebeld door een van de accountmanagers.

U ontvangt bericht dat wij een specificatie verlangen

Het is van belang dat het dossier in goede wordt opgestart. Hierbij is een specificatie van de vordering van essentieel belang om te vordering goed te kunnen onderbouwen.

U ontvangt bericht dat wij dossierstukken nodig hebben

Het kan zijn dat wij gegevens hebben om de vordering te kunnen onderbouwen. Hierbij moet worden gedacht aan een factuur of bijvoorbeeld een huurovereenkomst, specificatie van de actuele huurachterstand etc.

U heeft geen nadere dossierstukken. Wat kunt u doen?

Mocht u geen nadere dossierstukken hebben, gelieve de vordering te specificeren en per e-mail naar ons toe te sturen.

U heeft een betaling ontvangen

Heeft u een betaling ontvangen van uw debiteur, gelieve de betaling door te geven per e-mail. Belangrijk hierbij is de datum te vermelden wanneer de betaling door u is ontvangen en het exacte bedrag. Het bedrag wordt in uw dossier bijgewerkt. Mocht er nog een restbedrag openstaan, wordt uw debiteur aangemaand voor het restant. Heeft u de volledige betaling ontvangen wordt er contact met u opgenomen.

U heeft bericht ontvangen van uw debiteur

Heeft u een bericht ontvangen van uw debiteur, gelieve dan dit bericht naar ons door te sturen. U kunt uw debiteur doorverwijzen naar Incassocenter.

U wilt contact aangaande de berichtgeving van uw debiteur

U kunt via het onlineportaal of per e-mail aangeven dat u graag telefonisch contact wil om de zaak te bespreken.

U wilt het dossier intrekken

Als u het dossier wenst in te trekken, kunt u via het online-portaal of per e-mail de reden aangeven waarom u het dossier wenst te sluiten. U krijgt hierover een terugkoppeling, dit kan per e-mail of telefonisch geschieden.

U wilt weten wat de status is.

Dit kunt u terugvinden in het online portaal. Indien het onduidelijk is wat de status inhoudt, kunt u verder lezen in de FAQ.

Het traject bevindt zich in de fase ‘ingebrekestelling 14 dagen’. Wat houdt dit in?

In dit traject hebben wij de debiteur een kosteloze aanmaning gestuurd. Dit moeten wij wettelijk doen. Indien de debiteur na de 14 dagen niet heeft gereageerd, dan is uw debiteur in verzuim en zijn incassokosten verschuldigd.

Het traject bevindt zich in de fase ‘eerste sommatie verzonden’. Wat houdt dit in?

Uw debiteur heeft de eerste sommatie brief ontvangen. De debiteur is dan incassokosten verschuldigd.

Het traject bevindt zich in de fase ‘tweede sommatie verzonden’. Wat houdt dit in?

Uw debiteur heeft de tweede sommatie brief ontvangen. De debiteur is dan incassokosten verschuldigd.

Het traject bevindt zich in de fase ‘derde sommatie verzonden’. Wat houdt dit in?

Uw debiteur heeft de derde sommatie brief ontvangen. De debiteur is dan incassokosten verschuldigd.

Het traject bevindt zich in de fase ‘vierde sommatie verzonden’. Wat houdt dit in?

Uw debiteur heeft de vierde sommatie brief ontvangen. De debiteur is dan incassokosten verschuldigd.

Het traject bevindt zich in de fase ‘minnelijk traject ten einde’ Wat houdt dit in?

Wij hebben uw debiteur 16 maal aangemaand via verschillende kanalen. Helaas heeft uw debiteur niet gereageerd op onze aanmaningen. Uw accountmanager neemt contact met u op om het dossier te bespreken.

Waar kunt u naar toe mailen indien u vragen heeft?

U kunt via uw online portaal ons een vraag stellen. Wij zullen u dan voorzien van een reactie.

U wilt contact met een accountmanager. Hoe werkt dat?

U kunt via uw online portaal een bericht achterlaten met het verzoek om in contact te komen met uw accountmanager. De accountmanager zal dan een afspraak met u inplannen.

Wat houdt ‘no cure no pay’ in?

No cure No Pay’ betekent ook wel ‘geen oplossing dan ook geen betaling’. Wanneer u een openstaande factuur heeft, kunt u deze via het buitengerechtelijke incassotraject laten incasseren op basis van No Cure No Pay.

In de praktijk betekent dit als wij niets kunnen betekenen voor u, u ons niets betaalt. Geen kosten én geen risico voor u. Incasseren wij wel (in 95% van de gevallen) dan draait uw klant op voor de incassokosten van het incassobureau. Het fijne aan incasso No Cure No Pay is dat u óns niets verschuldigd bent, maar dat uw debiteur de in rekening gebrachte rente en incassokosten aan ons betaalt.

Wanneer geldt ‘no cure no pay’ in?

Incassocenter biedt incasso op basis van No Cure No Pay bij:

 • Niet incasseren in de minnelijke fase (= buitengerechtelijke incassotraject) bij een losse incasso-opdracht
 • Zakelijke vorderingen
 • Particuliere vorderingen vanaf €1.000
 • Nationale én internationale incasso’s
 • Bij onbetwiste vorderingen

No Cure No Pay incasso is niet van toepassing in de juridische fase (gerechtelijke incasso en beslagleggingsfase) en op onze overige producten en diensten

Waarom wordt er BTW over incassokosten in rekening gebracht bij mijn eindafwikkeling?

Wij moeten over alle werkzaamheden btw berekenen. Dit geldt ook voor de incassokosten. Als Btw-plichtig bedrijf kunt u de Btw meenemen in uw aangifte omzetbelasting. Als natuurlijk persoon of niet Btw-plicht bedrijf bent u tevens Btw verschuldigd. De Btw kunt u dan echter niet terugvragen.

In hoeverre zijn mijn kosten verhaalbaar?

Na volledige incasso resteert de hoofdsom voor u. De incassokosten en rente komen incassocenter toe. Mocht er minder worden geïncasseerd in de minnelijke fase dan strekken allereerst in mindering de incassokosten en rente.

Bij een gerechtelijke procedure werkt dit anders. Wij zijn dan afhankelijk van hetgeen de rechter toewijst, executiekosten, etc.

Ontvang ik de rente ook?

De rente komt Incassocenter toe conform overeengekomen voorwaarden en tarieven.

De debiteur wilt een regeling. Accepteert incassocenter iedere regeling?

Naar believen treft Incassocenter iedere regeling. Indien wij  menen dat de regeling onacceptabel is, nemen wij contact met u op voor overleg.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn verschuldigd naar aanleiding van het inschakelen van een derde als zijnde vergoeding voor het incasseren van een vordering.

Hoe worden incassokosten berekend?

Deze worden conform de Wet incassokosten door middel van een staffel berekend.

Bedrag van de openstaande rekening      Maximale incassokosten
Over de eerste €2.500,-      15%
Over de volgende €2.500,-      10%
Over de volgende €5.000,-      5%
Over de volgende €190.000,-      1%
Boven €200.000,-      0,5%

Het minimumbedrag van de wettelijke incassokosten is door de wetgever vastgesteld op €40,-

Voor B2B- vorderingen worden de incassokosten berekend op het gebruikelijk overeen te komen bedrag, 15% van de hoofdsom.

Wat betekent verzuim?

Er is sprake van verzuim indien een der partijen zijn/haar verplichtingen niet nakomt bij een verbintenis. Verzuim treedt pas in als voldoende de kans is geboden om aan de verplichtingen te voldoen.

Het duurt mij te lang. Hoe kan ik sneller naar de rechtbank?

U kunt contact opnemen met uw accountmanager. In het onlineportaal kunt u op het contactformulier een afspraak aanvragen. De accountmanager zal deze inplannen en de dagvaardingsprocedure met u bespreken.

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Als u ontevreden bent en u een klacht wilt indienen, moet u dat schriftelijk doen. U kunt uw klacht doorsturen naar costumercare@incassocenter.nl Wij hebben van u dan (in elk geval) de volgende gegevens nodig.

 • Uw dossiernummer
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw volledige voor en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Eventuele Bijlagen

Ik wil graag iemand spreken over mijn dossier. Hoe werkt dat?

U kunt in het online-portaal het contactformulier invullen met uw vraag/vragen. De accountmanager zal dan een afspraak inplannen om de status van het dossier met u te doorlopen.

Ik heb meerdere dossiers die ik wil indienen. Moet ik opnieuw een aanmeldformulier invullen?

U kunt in het onlineportaal een dossier indienen. U kunt daar alle gegevens(dossierstukken) in uploaden. Het is ook mogelijk dat u alle dossierstukken doorstuurt naar uw accountmanager. Dan zal hij/zij de dossiers aanmaken.

Ik heb het dossier ingetrokken maar ik ontvang toch een nota. Hoe kan dat?

Het dossier is afgewikkeld conform overeengekomen voorwaarden en tarieven, waaronder artikel 9.3. Dit omdat u ons de kans ontneemt om de wettelijke incassokosten te verhalen op uw debiteur. Door deze belemmering belasten wij dan conform artikel 9.3 van de algemene voorwaarden minimaal 15% van de hoofdsom plus €25,- dossierkosten door, afhankelijk van het stadium waarin de procedure zich bevindt.

Hieronder treft u het artikel aan:

9.3 Indien Cliënt een incasso-opdracht intrekt buiten Incassocenter om; een betalingsregeling treft met de Debiteur; of met de Debiteur een schikking treft; Incassocenter zonder enig bericht laat; de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is Incassocenter niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie en een bedrag van € 25,- (exclusief btw) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen.

Hoe lang duurt het incassotraject?

Het Incassotraject duurt minstens 4 weken. Hierin genereren wij minstens 16 contactmomenten met uw debiteur. Sommatiebrieven per post (mits een adres bekend is) en zowel per e-mail (indien er een e-mailadres bekend is), telefonisch contact (als er een telefoonnummer, berichtgeving via sms etc.

Waarom duurt mijn incassotraject langer?

Uw debiteur is een particulier. Wij moeten dan eerst een 14-dagen brief versturen richting de debiteur. Als debiteur niet in dit gestelde termijn betaald, dan vervolgen wij het incassotraject. Het kan zijn dat er genoeg aanleiding is om het dossier aan te houden. Door een dossier aan te houden behouden wij ons kans op verhaal. Immers is het zo dat de debiteur wellicht nog betaald.

Indien mijn traject zich bevindt in de fase ‘minnelijk traject ten einde’ betekent dat dan dat jullie niets meer kunnen doen of betekenen voor mij?

Wij kunnen een gerechtelijke procedure starten tegen uw debiteur. Dit door middel van een dagvaardingsprocedure. Laat u bijpraten door uw juridische accountmanager.

U heeft een gerechtelijk advies gehad. Dit wilt u niet volgen. Wat doen wij dan?

Wij kunnen uw debiteur ook onbeperkt blijven aanmanen. Dit houdt in dat wij debiteur blijven aanmanen in, wat wij noemen, de afkoelfase.  Om de zoveel tijd ontvangt uw debiteur een aanmaning of wordt hij/zij gebeld. Zo blijft de druk toch op de ketel.

Uw vordering is verjaard. Wat houdt dit in?

Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is. Nederlands recht gaat uit van de gedachte dat een vordering gedurende slechts een bepaalde tijd in rechte geldend kan worden gemaakt.

Meestal is het verjaringstermijn 5 jaren. Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van de aard van rechtsvordering.

Uw vordering is niet opeisbaar. Wat houdt dit in?

Dit houdt in dat er nog geen rechtsgrond is om uw vordering op te eisen/te vorderen. Onze specialisten nemen contact met u op om te bekijken of er mogelijkheden zijn om de vordering opeisbaar te maken.

U wilt een beroep doen op uw herroepingstermijn. Kan dat?

Indien u een natuurlijk persoon bent en hiervan geen afstand heeft gedaan bij het aanmelden van de incassovordering, dan kan dat. U dient ons dan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Heeft u afstand gedaan van uw herroepingstermijn dan is een beroep hierop helaas niet meer mogelijk.

Ik wil mijn positieve ervaring achterlaten. Hoe doe ik dat?

Laat een opmerking achter in uw onlineportaal. Wij waarderen feedback en zullen contact met u opnemen.

Mijn vordering is geïncasseerd. Hoelang duurt het voordat het dossier is afgewikkeld?

Wij streven er naar om uw dossier binnen 2 weken af te wikkelen. U ontvangt ten alle tijden zo snel mogelijk de afwikkeling.

Ik heb een afwikkeling ontvangen. Hoelang duurt het voordat het geld is overgemaakt?

Wekelijks wordt er een betaalbatch verstuurd. Ook hier geldt dat wij streven naar uitbetaling binnen 2 weken.

Ik wil graag bellen. Kan dat zomaar zonder afspraak?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U dient een afspraak te maken. Dit kunt u doen via het online portaal.

De debiteur blijft mij maar lastig vallen. Wat kan ik het beste doen?

U kunt dit natuurlijk melden bij de politie of uw debiteur. Wij vragen u wel om dit gedrag bij ons te melden via het online portaal.

Kan ik alles terugvinden in het online portaal?

Ja, u kunt alles terugvinden in het online portaal.

Houdt het ‘reguliere no cure no pay- traject’ ook in dat de betwisting van mijn debiteur dan wel het schrijven van zijn/haar gemachtigde zomaar inhoudelijk behandelen?

Nee, het reguliere no cure no pay-traject wordt niet zomaar inhoudelijk behandeld. Indien u dat wenst kunt u het beste even contact opnemen via het online portaal. Wij vragen u desondanks altijd om een reactie.

Wat betekent deelincasso?

Indien het bedrag gedeeltelijk is geïncasseerd dan spreken wij van een deelincasso. Van deelincasso is ook sprake als de hoofdsom wordt betaald en de incassokosten niet zijn voldaan.

Kan ik ook bellen naar jullie klantenservice na 17:00 uur?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:30 uur. U kunt ons altijd mailen.

Kan ik ook bellen naar jullie klantenservice voor 9:00 uur?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:30 uur. U kunt ons altijd mailen.

Ik ontvang een bericht dat mijn bericht niet is aangekomen. Wat kan ik het beste doen?

Onze reactietijd is 48 uur. Mocht u in de tussentijd geen antwoord hebben ontvangen dan kunt u het bericht het beste nogmaals verzenden.

Ik ga op vakantie. Mijn telefonische afspraak kan niet doorgaan. Wat moet ik doen?

U kunt het beste even een opmerking plaatsen in het online portaal.

Ik ben door een andere reden niet in staat de telefonische afspraak door te laten gaan. Wat moet ik doen?

U kunt het beste even een opmerking plaatsen in het online portaal.

U wilt het dossier on hold plaatsen. Kan dat?

U kunt het dossier niet ‘on hold’ plaatsen. Dit staat de incassobehandeling namelijk in de weg. Wij zullen dus aan blijven manen of u moet het dossier intrekken.

U maakt gebruik van de service-overeenkomst. Hoe zegt u dit op?

U zult de overeenkomst 3 maanden aangetekend moeten opzeggen zodat wij de opzegging op een juiste manier kunnen verwerken. U ontvangt, bij een juist ontvangst van de opzegging, van ons een bevestiging. Het kan zo zijn dat u weinig gebruik maakt van de voordelen van de service-overeenkomst. Onze retentie-afdeling zal u hoe dan ook contacten voor feedback.

U heeft de overeenkomst opgezegd. Kunnen uw dossiers verder worden behandeld?

Indien u de overeenkomst opzegt dan dienen de lopende dossiers ook afgewikkeld te worden conform overeengekomen en tarieven. Wilt u dat wij de dossiers verder behandelen dan is het noodzakelijk dat u daarover een afspraak maakt met de afdeling retentie.

Ik ben mijn dossiernummer kwijt. Wat kan ik doen?

U kunt het beste een opmerking plaatsen in het online portaal. Wij sturen u dan het juiste dossiernummer toe. Ook ziet u het dossiernummer indien u op uw dossier klikt in het online portaal.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

  BEL ME TERUG