Aanbieding incasso Europa

  Snel en efficiënt incasseren

  Doet u vaak zaken in het buitenland? Dan heeft u behoefte aan een betrouwbare business partner om uw zaken te behartigen op het moment dat het misgaat. Met de serviceovereenkomst incasso Europa kunt u voor een vast bedrag onbeperkt op ons terugvallen.

  Incasso Europa

  • Een vast aanspreekpunt voor al uw internationale zaken
  • 24/7 online dossiers volgen en nieuwe overdragen
  • Kennis van lokale wet- en regelgeving
  • Vast contactpersoon
  • Géén dossierkosten
  • Géén behandelingskosten
  • Géén kosten bij non succes
  • 100% uitkering van de hoofdsom bij succes
  Code Image
  Jaarbijdrage: ,-
  Jaarbijdrage NU: ,-
  prijzen zijn exclusief btw

  Serviceovereenkomst incasso internationaal

  Ja, ik wil gebruik maken van de serviceovereenkomst incasso internationaal m.i.v.

  dd/mm/jjjj
  Bedrijfsnaam*
  Contactpersoon (dhr. / mw.)*
  Voornaam contactpersoon*
  Achternaam contactpersoon*
  Postcode*
  Plaats*
  Adres*
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  Country*
  Btw-nummer
  Bankrekeningnummer*
  KvK

  Tarieven en voorwaarden

  Online Portaal

  Met het online portaal kunt u 24/7 de voortgang van uw dossier volgen. U kunt onder andere een nieuwe vordering aanmelden, opmerkingen plaatsen en betalingen doorgeven.

  Hoe wij te werk gaan

  Een bestelling wordt alleen geaccepteerd op het moment dat cliënte de bestelling bevestigd. Wij vorderen de ingediende vordering bij uw debiteur, verhoogd met rente, 15% incasso- en administratiekosten en eventuele informatiekosten. Dit voor zover de wetgeving in het betreffende land het voorziet. De diensten die opgenomen zijn in de serviceovereenkomst zijn slechts sommaties naar de debiteur. De sommaties zijn opgesteld in Engels of de taal van de debiteur. Dit is afhankelijk van de land en de gekozen methode van het behandelen uw dossier bij de aan u toegewezen incassospecialist. De dienst omvat geen onderbrekende vorderingen wegens voorschrift of het nemen van een juridische standpunt.

  Tarieven incasso

  Indien uw debiteur een factuur niet betaald, dan kunt u deze bij ons ter incasso stellen. De volgende modules zijn beschikbaar.

  BENELUX + DE module

  Als uw debiteur niets betaalt, is het minnelijke traject kosteloos in de volgende landen: België, Duitsland en Luxemburg. In het geval dat uw debiteur betaald, wordt aan u een percentage van 15% in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Eventueel surplus dat bovenop de ingediende vordering wordt geïnd wordt naar de incassant toegekend.

  EUROPA module

  Als uw debiteur niets betaalt, is het minnelijke traject kosteloos in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Slovenië; Slowakije; Spanje; Tsjechië; Verenigd Koninkrijk ( Engeland, Schotland, Wales en Noord- Ierland); Zweden.

  Voor de landen België, Duitsland en Luxemburg is de volgende van toepassing: In geval van succes, wordt een percentage van 15% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Eventuele ingevorderde bedrag boven de ingediende vordering komt ten goede aan de te betalen persoon. Voor de andere landen: In geval van succes, wordt een percentage van 17% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Elke bedrag dat bovenop de ingediende vordering is, wordt aan de incassant toegekend.

  WERELD module

  Als uw debiteur niets betaald, de minnelijke traject is kosteloos in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Oostenrijk; Poland; Portugal; Roemenië; Slovenië; Slovakije; Spanje; Tsjechië; Verenigd Konikrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord- Ierland); Zweden. Australië; Thailand; Hong Kong, China; Saoedi-Arabië; Zwitserland; Oman; VAE; Zuid-Afrika; Brazilië; Venezuela; Argentinië; Mexico; Verenigde Staten; Canada; Egypte, Rusland; Chili, Bolivia, Algerije; Colombia; Dubai; Filippijnen; Indië; Indonesië; Israël; Japan; Maleisië; Marokko; Nieuw- Zeeland; Pakistan; Peru; Tunesië, Vietnam. Voor de landen: België, Duitsland en Luxemburg is de volgende van toepassing: In het geval van succes, wordt een percentage van 17% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Eventuele ingevorderde bedrag bovenop de ingediende vordering komt ten goede aan de te betalen persoon. Voor de Europese landen: In geval van succes, wordt een percentage van 17% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Elke bedrag dat bovenop de ingediende vordering is opgeteld, wordt aan de incassant toegekend. Voor de andere landen: In het geval van succes wordt een percentage van 22% aan u in rekening gebracht voor elke ontvangen betaling nadat de vordering was ingediend. Eventuele surplus dat bovenop de ingediende vordering wordt geïnd wordt aan de incassant toegekend.

  No cure no pay incasso

  Het ‘no cure no pay’- principe is op al onze incasso opdrachten van toepassing. Indien wij uw vordering niet kunnen innen, moet u niet te betalen.

  Gedeeltelijk incasso

  Indien slechts een percentage van het gevorderde bedrag wordt teruggevorderd, dan brengen wij een percentage inrekening over de teruggevorderde bedrag. De minimum bedrag is € 37,-. Voor de eerste € 2.950,-, rekenen wij 15% , tot € 5.900 reken wij 10% tot € 14.570 reken wij 8%, tot € 59.000 reken wij 5% en boven € 59.000 reken wij 3%.

  Betaling door debiteur

  Alle betalingen die aan u worden gedaan of Incassocenter, nadat een vordering is ingediend, worden als betaling beschouwt. Als betaling wordt beschouwd: een compensatie van de vordering, een tegoed voor of een terugkeer van een prestatie (gebaseerd op objectieve normen) of een dienst in terugkeer. De einde van een incassoprocedure: Een incassoprocedure eindigt op het moment dat uw debiteur de vordering betaald.

  Verwachtingen

  Onder de volgende omstandigheden zal Incassocenter extra kosten in rekening brengen zoals vermeld onder ‘No cure no pay’ incasso: indien u een vordering, die ter incasso is gesteld, annuleert; indien u een regeling met uw debiteur treft zonder Incassocenter hierover te informeren; indien u Incassocenter valse informatie verstrekt met betrekking tot uw vordering; indien u zelf de vordering int; indien u Incassocenter niet toestaat om de incassokosten en de rente bij uw debiteur te verhalen; indien u het incassoprocedure belemmerd.

  Verplichtingen

  U bent verplicht Incassocenter op de hoogte te houden van alle betalingen, correspondentie of andere contact tussen u en uw debiteur. Het contact tussen u en uw debiteur omtrent de vordering moet zoveel mogelijk worden beperkt, nadat het vordering ter incasso is gesteld. U zult ook geen afspraken met uw debiteur maken, zonder dit eerst met Incassocenter te bespreken. Indien het aan u gevraagd wordt, zult u alle nodige documenten verstrekken, die relevant zijn voor uw zaak.

  Betwisting

  Indien uw debiteur de vordering betwist, wordt het bezwaar in behandeling genomen. Indien het bezwaar ongegrond is, gaat de incassoprocedure door. Indien het bezwaar gegrond is, komen de ‘no cure no pay’- voorwaarden te vervallen. Indien dit het geval is, zal Incassocenter contact met u opnemen om de vervolg stappen te bespreken. Incassocenter bepaald of de betwisting gegrond of ongegrond is.

  Gerechtelijke incassotraject

  Indien uw debiteur, na het minnelijke traject, weigert te betalen, zullen wij u kosteloos adviseren over de mogelijk opties die u heeft om een gerechtelijke procedure te starten. Incassocenter zal volledig zorg dragen voor de gerechtelijke traject, zodat het terugvorderen van uw vordering goed verloopt.

  Duur overeenkomst

  De overeenkomst is voor een periode van een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst schriftelijk drie maanden voor vervaldatum wordt opgezegd.  Handtekening:
  Payment now
  Aanbetaling verrichten
  Contact with us
  Direct Contact
  Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
  010-310 8000

   BEL ME TERUG